Co-funded by
the European Union
European Consumer Centre (ECC) Italy Bolzano office

WELCOME UKRAINIANS

1. Helpline 'EU solidarity with Ukraine'
Helpline in Ukrainian and Russian: Here comes the new Helpline 'EU solidarity with Ukraine'. In addition to the 24 official EU languages, the Commission has launched a dedicated Ukrainian and Russian language service for questions related to 'EU solidarity with Ukraine'. Anybody in the EU and from abroad can contact the Europe Direct Contact Centre, and receive replies in Ukrainian and Russian.

Телефонна лінія російською та українською мовами: Ось нова лінія допомоги «Європейська солідарність з Україною». Крім 24 офіційних мов ЄС, Єврокомісія запустила спеціальний сервіс української та російської мов з питань, пов'язаних з «солідарністю ЄС з Україною». Будь-хто в ЄС і з-за кордону може зв'язатися з Європейським прямим контактним центром і отримати відповіді українською та російською мовами


2. ECC Network Services Open to Ukrainian Citizens in the EU
Послуги мережі Європейського споживчого центру (ECC-net) доступні для громадян України в межах ЄСContact us:
email : info@euroconsumatori.org (you can write in Italian, English, German, French, Spanish, and Ucranian)
Ви можете писати італійською, англійською, французькою, іспанською, німецькою та українською мовами

phone: +39 0471 980939 (the operators can answer in Italian, English and German)
оператори можуть відповідати італійською, англійською та німецькою мовами
phone: +39 06 44238090 (the operators can answer in Italian and English)
оператори можуть відповідати італійською та англійською мовами


3. Information for people fleeing the war in Ukraine
Інформація для людей, які тікають від війни в Україні


4. Obligation to declare cash at the custom
Important notice for Ucranian refugees: obligation to declare cash at the custom
Важливе повідомлення для українських біженців: митний обов'язок декларувати готівку
Важное уведомление для украинских беженцев: таможенное обязательство декларировать наличные деньги